Cijenik


Cjenik nadogranje navedenih programskih rješenja
(zakonske promjene ili ostale nadogradnje)
Vrsta korisnika i period Cijena nadogradnje
Ugovorni korisnici (sa besplatnim radnim satima)
(cijena nadogradnje, ostale usluge su besplatne)
50% cijene nadogradnje
Korisnici koji su kupili program (modul) unutar 6 mjeseci
(putni troškovi i utrošeno vrijeme se plaća prema redovitom cjeniku usluga)
bez naplate 
Korisnici koji su kupili program (modul) unutar 12 mjeseci
(putni troškovi i utrošeno vrijeme se plaća prema redovitom cjeniku usluga)
50% od cijene nadogradnje
Radni sat servisera Tehno Visiona
(na lokaciji servisera – u servisu ili udaljenim spajanjem na računalo korisnika)
200,00
Radni sat servisera Tehno Visiona na terenu
(na lokaciji korisnika, u radne sate ulazi i vrijeme utrošeno na putu)
300,00
Isporuka programa koji je u najmu (samo za najam)
400,00
Sve gore navedene cijene su u kunama za virmansko plaćanje i ne uključuju PDV.

Zadržavamo pravo promijene cijene.
Cjenik vrijedi od 15.10.2019. godine.
Kod kupnje komplet verzije programa u cijenu je uključen dolazak i instalacija na terenu (kod korisnika), edukacija i početni unos cjenika (za ugostiteljstvo).
* Otplata na 12 rata je moguća isključivo uz potpis ugovora o održavanju
Ugovorni korisnici ne plaćaju utrošeno vrijeme servisera, te dobivaju dežurni broj telefona za hitne intervencije svaki dan do 22 sata